Outsourcing af din økonomifunktion - Sådan får du det optimale ud af det

Der er mange gode grunde til at outsource funktioner i en virksomhed. Måske ønskes en mere økonomivenlig håndtering af funktionen, eller måske er det de tids- og ressourcemæssige faktorer, der spiller ind.

 

Mange store virksomheder vælger typisk at sende dele af økonomifunktionen til andre lande – offshore outsourcing. Da denne type outsourcing er billig, er kvaliteten sjældent ønskværdig, men det er ikke et problem for større virksomheder, da de har ressourcerne til at følge op på arbejdet.

 

Ejer du i stedet en mellemstor virksomhed med 25-100 ansatte og går du samtidig med overvejelser om at outsource din økonomifunktion, kan det snildt betale sig at anvende, hvad vi kalder, en integreret outsourcing.

 

Problemstillingerne ved selv at varetage økonomifunktionen

Din økonomifunktion varetages højst tænkeligt af 1-2 medarbejdere: En regnskabschef og en bogholder. En økonomifunktion er ganske vist en af virksomhedens kernefunktioner, der er ønskværdig at have i nærheden. At funktionen kun bestyres af 1-2 medarbejdere, kan dog skabe et stort afhængighedsproblem for din virksomhed. For hvad sker der, hvis de stopper eller langtidssygemelder sig? Hvem skal så varetage funktionen? At udfylde en økonomifunktion kræver en stor all around viden, som kun en regnskabschef og bogholder besidder.

 

Langt de fleste vælger alligevel at acceptere problemerne, da alle andre også gør det, men er det nu det rette at gøre? Vi mener klart nej 🙂

 

Selvom din regnskabschef og bogholder besidder den nødvendige all around viden, er de dog ikke specialister. Din virksomhed vil derfor opleve begrænset sparring til forretningsudvikling samt manglende optimering af arbejdsgange og procedurer. Derfor foreslår vi, at du i stedet vælger at outsource din økonomifunktion.

 

Fra basic til integreret outsourcing

Der findes som udgangspunkt to måder, hvorpå du kan outsource dine funktioner. Ved en basic outsourcing varetager du og din outsourcingpartner forskellige ansvarsområder. Ingen står som sådan til ansvar for det endelige slutprodukt. Ved en integreret outsourcing varetager din partner samtlige processer i funktionen, hvormed potentielle fejl minimeres.

 

Indgår din økonomifunktion i en integreret outsourcingproces, vil der blive taget direkte hånd om samtlige af de kontaktpunkter i din virksomhed, der skaber arbejdet og derfra vil din outsourcingpartner lettere kunne forbedre dem. Der tages med andre ord ansvar for, at processerne lykkes og samtidig elimineres ideen om at kaste ansvaret fra sig jf. basic outsourcing.

 

Det er tillige dyrere at have to fuldtidsansatte til at varetage en økonomifunktion end at outsource. Så hvorfor ikke splitte funktionen op og i stedet få en outsourcingpakke med en regnskabschef, en controller, en lønspecialist og en bogholder samt en digital pakke der samtidig kan digitalisere processerne. Din virksomhed vil få et større kompetencecenter samt en massiv specialviden stillet til rådighed.

 

Skab værdi for din virksomhed

Foruden at få varetaget økonomifunktionens basisopgaver – svarende til 80 procent af arbejdet – vil du med en integreret outsourcingproces desuden få udarbejdet rapporter og analyser samt opleve en optimering af medarbejdere og produktion. Det er de sidste 20 procent, der vil skabe ekstra stor værdi for dig og din virksomhed og derfor kan det snildt betale sig at lade en partner hoste din økonomifunktion.

 

Du vil opleve en typisk optimering på mellem 0-25 procent ved på denne måde at vidensløfte din virksomhed.

 

For overskuelighedens skyld har vi samlet fordelene ved den integrerede outsourcing herunder:

 

  • Du får en større kompleksitet i de kompetencer, du har til rådighed
  • Processerne effektiviseres og derved gives der gevinst til din virksomhed
  • Din virksomhed kan holde fokus på sin kerneforretning
  • Der vil blive skabt en mere lønsom funktion
  • Minimering af fejl og kvalitetssikring