Outsourcing og Ressourcedeling - CapWorks

Outsourcing og Ressourcedeling

Vi arbejder proaktivt for at løse virksomhedens udfordringer

Outsourcing og Ressourcedeling – et stærkt alternativ

CapWorks’ outsourcing- og ressourcemodeller er stærke alternativ til din virksomheds egne funktioner, og kan være med til at løfte din virksomhed i faglighed og effektivitet.

Udfordringer med økonomifunktionen i virksomheden? Så sikrer vi en proaktiv partner, som går ind i organisation med faglighed og effektivitet, og sammen med dig og dit team løfter virksomhedens resultater.

Rationaliseringer og besparelser? Skal der rationaliseres og dermed spares på en funktion, har virksomheden en funktion som performer for lavt, bliver ikke alle muligheder udnyttet pga manglende tekniske løsninger, ledelsesmæssig fokus, manglende stordriftsmuligheder, eller er der udfordringer med at besætte/bemande den konkrete funktion? Ja, så sikrer CapWorks Outsoursing og Ressourcedeling en tæt integration til din virksomhed og dine forretningsprioriteter indenfor disse områder.

Mindre virksomhed? Måske har din virksomhed mindre end 100 ansatte og derfor brug for helt andre løsninger? Hertil har vi specialkompetencer med generalistviden indenfor økonomi, ledelse og personaleadministration. Det giver dig frihed og pondus indenfor virksomhedens økonomiske råderum, som ikke ville være muligt ved egenansættelse.

Ring for uforpligtende møde

Vi er altid klar til et uforpligtende møde eller telefonmøde, hvor vi tager udgangspunkt i din virksomheds behov.

I samråd med dig, finder vi let en ekspert til at tage hånd om præcis den funktion, der mangler fokus.

Z

Vi sikrer en proaktiv partner, så I sammen kan løfte virksomhedens resultater

Z

Outsourcing sikrer en tæt integration til din virksomhed

Z

Ressourcedeling sikrer en lønsom kompetenceforøgelse

CapWorks Outsourcing model

Vi kan klare delvis eller hel økonomi- og regnskabsfunktion, eller træde ind som sparringspartner ved strategi- og økonomistyring.

Vi tilpasser vores processer og bemanding til din virksomheds organisation.

Komplet regnskabsløsning

 • Bogholderi
 • Business controller
 • Finance controller
 • Rapportering
 • Moms og skat
 • Lønadministration
 • Afstemninger
 • Måneds- og årsregnskaber
Debitorstyring

 • Fuldt ansvar for debitorstyringen
 • Direkte dialog med dine relevante kunder
 • Systemer til optimering af manuelle procedurer
 • Effektive rykkerprocesser til kunder, der ikke betaler til tiden
Kreditorstyring

 • Håndtering af digitalisering af kreditorfaktura
 • Fuldt ansvar for kreditorstyring
 • Indkøbsoptimering
Økonomistyring

 • Fuld ansvar for økonomisk ledelse og controlling
 • Budgetudarbejdelse, likviditetsbudgetter,  analyser, strategi og projektledelse
 • Styrke virksomhedens primære drift og værdier
 • Identificerer, hvor I kan spare på jeres omkostninger

CapWorks Ressourcedelingsmodel

Ressourcedeling er et ny koncept og et alternativ til outsourcing eller leje af medarbejder. Med ressourcedelingsmodellen tager vi personaleansvar, og sikrer effektiv og høj performance. Du disponerer over kompetencen i en aftalt del af medarbejderens arbejdstid, og deler dermed ressourcen med andre virksomheder. Prisen fastsættes ud fra den %-del af medarbejderens tid, du ønsker at benytte.

Alt efter dit og din virksomheds behov, kan vi tilbyde teams eller enkeltpersoner til varetagelsen af den funktion, du mangler besat.

Vi kan overtage hele eller dele af økonomifunktionen og den økonomiske ledelse, såvel som bogholderi- og regnskabsfunktioner.

 • Mangler virksomheden fagligheden og det strategiske fokus på økonomi, fordi det ikke er en del af kerneforretningen?
 • Er området svært at bemande og forbedre grundet besparelser?
 • Bliver muligheder ikke udnyttet grundet manuelt arbejde og manglende teknologiske løsninger og systemer?

Ja, så anbefaler vi vores ressourcedeling. På den måde minimerer du dine omkostninger og optimerer kvalifikationer og faglighed i dit team samtidig.

Ring for uforpligtende møde

Vi er altid klar til et uforpligtende møde eller telefonmøde, hvor vi tager udgangspunkt i din virksomheds behov.

I samråd med dig, finder vi let en ekspert til at tage hånd om fx årsregnskab, fakturering eller skat og moms.

Styrker jeres organisation

Sammen gør vi jeres økonomifunktion fleksibel og effektiv uden behov for dobbeltkontrol.

Vi arbejder med en samlet løsning, så jeres kompetencer bliver udnyttet bedst muligt: Eksempelvis kan I fortsætte med at klare indkøb og debitorer, mens vi håndterer det daglige bogholderi.

Vi sikrer høj faglighed og professionalisme i jeres økonomifunktion.

Optimerer jeres processer

Vi understøtter jeres procedurer med digitale løsninger, så I opnår større kontrol og overblik.

Vi styrker jeres forretningsgange og strømliner jeres processer, så jeres arbejdsopgaver bliver understøttet automatisk.

Vi forbedrer flowet med jeres kreditorfakturaer, så I får en effektiv, korrekt kreditorstyring og minimerer kreditorrenter, forsvundne bilag m.m.

Økonomisk vækst

Jeres indtjening bliver understøttet af økonomistyring og større ledelsesfokus. Vores løsning opfylder i stedet jeres virksomheds reelle behov for ressourcer og forbrug.

I får mindre tab og derved færre omkostninger særligt på områder, der ikke er en del af jeres kerneforretning.

Med forbedret kreditor- og debitorstyring stiger rettidige indbetalinger og giver bedre cashflow, samt besparelser på indkøb.

Forskellen på Outsourcing, Ressourcedeling og Lej en medarbejder

Outsourcing

Med en outsourcing løsning kan du benytte dig af omkostningstunge, kompetente konsulenter, som du ikke har brug for på fuld tid, og samtidig holde dine omkostninger nede.

Det er interessant at kigge på en outsourcing løsning, når der fx skal rationaliseres og hermed spares på en funktion, eller når man har en funktion, hvor performance er for lav og ikke alle muligheder bliver udnyttet pga. manglende tekniske løsninger, for lidt ledelsesmæssig fokus, manglende stordriftsmuligheder eller der er udfordringer med at besætte/bemande den konkrete funktion.

Ressourcedeling

Med Ressourcedelingskonceptet påtager CapWorks sig ansættelsen af kompetencen, og du forpligter dig til at tage en bestemt andel af medarbejderens tid.

CapWorks tager sig af den generelle personalehåndtering og optimering af medarbejderens kompetencer, og du slipper for en masse praktiske opgaver.

Det betyder at du får en fleksibel stab, der er dedikeret til din virksomhed, og et til omkostningsniveau, som matcher egen ansættelse.

Lej en medarbejder

Med Lej en medarbejder tilknyttes den eksterne medarbejder på timebasis.

Medarbejderen overtager kun specifikke opgaver indenfor funktionen.

Det er vores erfaring, at 9 ud af 10 lønsomme forandringsprojekter ikke bliver iværksat på grund af forhindringer i organisationen i form af manglende tid eller faglig ressourceknaphed.

Forandringer er ressourcekrævende og normalt er det faste medarbejderteam bebyrdet med en række faste opgaver, der forsinker udvikling af virksomhedens potentiale.

Ring for uforpligtende møde

Vi er altid klar til et uforpligtende møde eller telefonmøde, hvor vi tager udgangspunkt i din virksomheds behov.

I samråd med dig, finder vi let en ekspert til at tage hånd om præcis den funktion, der mangler fokus.

 

CapWorks ApS | Lyskær 3EF, Stuen | 2730 Herlev | +45 77 34 08 45 | info@capworks.eu

www.capworks.dk |CapWorks Aps 2010-2018 | CVR nr 3325 5624|

 

Follow us: