Optimér din forretning – investér i Business Intelligence - CapWorks
Business Intelligence-løsninger er i forretningsverdenen populære som aldrig før og det er der naturligvis en rigtig god årsag til. En BI-løsning kan nemlig optimere dine arbejdsgange, give dig et solideret beslutningsgrundlag, automatisere processer samt sænke dine omkostninger.

 

I stedet for at træffe beslutninger baseret på mavefornemmelser, anbefaler vi, at du gør det på baggrund af et fyldestgørende datasæt. Et Business Intelligence-værktøj samler al din virksomhedsdata i ét og samme system, hvormed grundlaget for dine beslutninger styrkes.

 

Faktisk kan Business Intelligence skabe værdi i rigtig mange afdelinger. Salg, projekt- og lagerstyring, økonomi, indkøb og produktion er alle afdelinger, der vil mærke værdien af den data-optimering en BI-investering kan, og vil, medføre.

 

Måske du allerede har fundet en BI-løsning, du er yderst tilfreds med, måske du overvejer at undersøge markedet for systemer eller måske du endnu ikke har turde kaste dig ud i den store BI-verden. Men der er intet at være bange for – tværtimod. For selvom Business Intelligence som begreb kan fremstå en smule uhåndgribelig, er det blot en metode til bedre at kunne overskue, kontrollere og anvende data på tværs af din virksomhed.

 

Fra data til operationel viden

Lad os kigge nærmere på hvad Business Intelligence egentlig er, og hvordan det kan skabe værdi for dig og din forretning.

 

Helt enkelt er BI en metode til at indsamle, sammenholde og konvertere virksomhedens data til operationel viden, der vil øge forretningsindsigten og gøre det lettere for dine ansatte at træffe beslutninger til gavn for virksomheden.

 

Anvender du forskellige systemer til forskellige former for data, kan det være svært for dig såvel som for dine ansatte at danne et fuldstændigt overblik over aktiviteter, nøgletal og indsatsområder. Med BI samles al data i ét og samme system, der kan tilgås af alle, hvor og hvornår end det ønskes.

 

BI-systemer kan sammenholde og præsentere de data, du ønsker. I de typiske dashboard-moduler, der fungerer som fælles platforme, vil alt fra nøgletal, til grafer, analyser og tabeller nemlig sikre, at du får så fyldestgørende et overblik som overhovedet muligt og det endda over samtlige af virksomhedens aktiviteter, mål, KPI’er og datamængder. Foruden at spare ressourcer på afrapportering, da systemet klarer det meste selv, vil du tillige opleve et bedre samarbejde afdelingerne imellem, da disse nu har adgang til hinandens mål og indsatsområder.

 

Dataværdien i de konkrete afdelinger

I det nedenstående vil vi komme nærmere ind på, hvordan BI kan skabe værdi for 9 konkrete afdelinger:

 

  1. Sådan skaber du værdi for økonomiafdelingen

Omsætning, nettoindtjening samt drifts- og lønomkostninger er data med stor værdi for de ledelsesmæssige beslutninger. Med en BI-løsning kan data fra dit ERP- og økonomisystem integreres i en og samme platform, hvorudfra visualiseringer af vigtige økonomiske nøgletal kan fremdrages. Med det detaljerede overblik bliver det nemmere og hurtigere at træffe beslutninger.

 

  1. Sådan skaber du værdi for HR

Sygefraværsregistreringer, ansættelses- og fratrædelsesdatoer, antallet af tildelte arbejdsopgaver samt tidsregistreringer er data med stor værdi for medarbejdertrivslen. Ved hjælp af BI-analyser kan dataene give viden om medarbejdertendenser og samtidig inddele medarbejderne i risikogrupper. Du kan eksempelvis vælge at opsætte alarmer hver gang, der forekommer overarbejde eller sygefravær og herved lettere identificere hvilke medarbejdere, der er i risikogruppen for stress. Sygefraværet reduceres og arbejdskvalitet forbedres.

 

  1. Sådan skaber du værdi for IT

Systemanvendelse og supportsager er data med stor værdi for brugeroplevelsen og i sidste ende for tallet på bundlinjen. Understøtter din IT-infrastruktur ikke din forretning, kan I nemlig ikke udvikle jer optimalt. Ønsker du indblik i systemanvendelsen, kan et BI-værktøj lave rapporter over hvor mange, der logger ind, hvor mange der tilføjer specifik data og ikke mindst hvilken data, der tilføjes og hvilken der udelades. Er procentsatserne for lave i forhold til dine mål, ved du nu, hvor du skal sætte ind.

 

  1. Sådan skaber du værdi for salg

Antal solgte produkter, mistede kunder, kundetyper, kundeadfærd og salgsmål er data med stor værdi for din salgsafdeling. En BI-analyse kan visualisere kundernes adfærd fra interesse til køb, salgsresultater og indsatser så du kan se hvilke produkter og ydelser, der er mest eftertragtede og profitable for din forretning. Ved hjælp af en performance-måling kan du desuden tjekke op på om dine sælgere, når deres mål. Her er det muligt at få notifikationer, hvis salgstallet ligger under en bestemt procentsats.

 

  1. Sådan skaber du værdi for projektstyringen

Kompetencesammensætning, timeregistrering, årsagsforklaringer, effektivitetsgrad og projekter med faldende dækningsgrad er data med stor værdi, når projektstyringen skal optimeres. BI skaber ikke bare overblik over virksomhedens samlede projekter men også over hvert enkelt projekt, så du kan ændre de små marginaler, der vil gøre projektet profitabelt. Du kan derfor med fordel lave BI-analyser inden for porteføljestyring og projektøkonomi, der begge vil skabe overblik og dermed øge reaktionstiden ved eventuelle problemer.

 

  1. Sådan skaber du værdi for produktionen

Kvalitetsmålinger af produkter og målinger over udstyrets ydeevne er data, du kan gøre brug af, såfremt du ønsker at optimere dine produktionsprocesser og produkter. Med en BI-løsning kan du reducere spild, minimere driftstop og omkostninger. Du kan blandt andet lave analyser over hvilke driftsprocesser, der risikere at være fejl i, og hvis du anvender indbyggede digitale teknologier i produkterne, kan disse give data på, hvordan kunden anvender produktet. Indblik i ydeevne skaber hurtigere reaktionstid og dermed mindre nedetid på produkterne.

 

  1. Sådan skaber du værdi for marketing

Kliks og konverteringer, salg, sign ups, kendskabsgrader, engagement og likes på SoMe er data med stor værdi for dine marketingsindsatser. BI gør det nemt at måle effekten af dine markedsføringsaktiviteter, da samtlige kanaler samles i ét rapporteringssystem, hvorfra det er muligt at analysere kundernes rejse fra interesse til køb samt hvilke kampagner, der giver mest værdi og dermed salg. Foruden effektmålingerne tillader BI desuden overvågning af SoMe-aktiviteter, hvor din virksomheds navn indgår, så du hurtigere kan reagere.

 

  1. Sådan skaber du værdi for indkøb

Rabatter, forsinkelser, kundetilfredshed, leveringstider og indkøbspriser er data med stor værdi for omkostningseffektiviteten i din indkøbsafdeling. Med en BI-løsning får du et overblik over varerne på dine hylder, deres priser, leveringstider og forsinkelser. Du kan her lave rapporter over alt fra leveringssikkerheden og fejlprocenter til kundetilfredshed og prissammenligninger, hvilket vil resultere i bedre service og lavere omkostninger.

 

  1. Sådan skaber du værdi i din lagerstyring

Lagerplads, lagerværdi, varenumre på lager og sæsonudsving er data med stor værdi for effektiviteten i din lagerstyring. Tilbyder du en vare, der ikke er på lager, kan det koste dyrt og skabe frustrationer hos dine kunder. Gennem BI-analyser kan du hurtigt få indblik i din lagerværdi- og beholdning, sæsonudsving og de forskellige varers omsætningshastighed. På den måde sikre du, at dine varer er tilgængelige, når kunden banker på.

 

Uanset om du allerede er i fuld gang med at digitalisere din økonomifunktion, eller overvejer du at skulle i gang med nye digitale initiativer, kan du finde inspiration i vores tidligere blogindlæg om digitalisering af din økonomiafdeling.