Interim Management - CapWorks

Interim Management

Når du har behov for stillingsbesættelser fra mellemlederniveau og op efter.

Interim Management

Det stadig stigende krav til styring og rapportering, til effektivitet, til ledelse og kommunikation kræver effektive ledere – også i særlige indsatsperioder.

Interim løfter ledelsesteam med eksisterende ressourcer eller yderligere kompetencer ved mangel på leder eller ved større forandring.

Vi hjælper gerne den enkelte virksomhed til at vurdere, hvorledes et team kan sammensættes til at løse det forestående projekt – eller en konkret udfordring.

 Vores interim management anvendes ofte, når virksomheden har behov for en kortere- eller længerevarende stillingsbesættelse – f.eks. ved due dilligence behandling, internationalisering, når en leder skal frigøres til andre opgaver, i tilfælde af rationalisering, ved køb og salg af virksomheder, ved skift til nye systemer, som partner under forandringsledelse og hver gang du mangler en medarbejder i organisationen.

 

 

Ring for uforpligtende møde

Vi er altid klar til et uforpligtende møde eller telefonmøde, hvor vi tager udgangspunkt i din virksomheds behov.

CapWorks Interim Management

Z

CapWorks trækker på et unikt dansk netværk og kan hjælpe virksomheder med midlertidige stillingsbesættelser fra mellemlederniveau og opefter

Z

CapWorks sætter sig ved hver enkelt opgave ind i udfordringerne, så den løses bedst muligt – hurtigst muligt

Z

CapWorks løser hele projekter, men kan også indgå i kundernes egne teams med interim ledelse

Ring for uforpligtende møde

Vi er altid klar til et uforpligtende møde eller telefonmøde, hvor vi tager udgangspunkt i din virksomheds behov.

I samråd med dig, finder vi let en interim management ressouce til at dække den midlertidige stilling.

 

CapWorks ApS | Lyskær 3EF, Stuen | 2730 Herlev | +45 77 34 08 45 | info@capworks.eu

www.capworks.dk |CapWorks Aps 2010-2018 | CVR nr 3325 5624|

 

Follow us: