Alt du skal vide om den nye ferielov (inden den træder i kraft) - CapWorks

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. En lov der vil få stor betydning for måden hvorpå, du optjener og afholder din ferie.

 

Derfor præsenterer vi her hovedprincipperne i den nye ferielov.

 

Som reglerne ser ud nu, optjener du som lønmodtager ferie i kalenderåret fra januar til december. Ferien kan dog først afholdes fra 1. maj året efter og 12 måneder frem. De nuværende regler bygger således på et princip om forskudt ferie. Det er dette princip, der laves om på.

 

Samtidighedsferie og det nye ferieår

I den nye ferielov kan du som lønmodtager allerede afholde din ferie i takt med, at du optjener dine feriedage. Dette kaldes samtidighedsferie. Den ferie du optjener i oktober måned, kan allerede afholdes måneden efter.

 

Det nye ferieår vil fra 2020 strække sig fra 1. september til 31. august året efter. Med den nye lov vil det desuden være muligt at afholde ferien helt op til 16 måneder efter, den er optjent. Det vil sige 4 måneder efter ferieårets sidste dag, der som nævnt falder den 31. august. Den ferie du har optjent fra 1. september 2020, skal derfor senest afholdes den 31. december 2021.

 

Alle lønmodtagere vil have ret til samme antal feriedage som ved den nuværende lov (2,08 feriedage om måneden). Varslingsreglerne er tillige de samme som i dag og du har fortsat krav på 3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september.

 

Ferieloven skal gavne de nye på arbejdsmarkedet

Hovedformålet med den nye samtidighedsferie er at give nye lønmodtagere mulighed for at afholde betalt ferie allerede fra starten af deres ansættelse. Som det er i dag, kan nye lønmodtagere risikere at skulle vente i op til 16 måneder, før de første gang kan gå på betalt ferie. Desuden øges fleksibiliteten for hver enkelt lønmodtager.

 

Her et lille eksempel. I perioden fra september til slut november vil du have optjent 6,24 feriedage, som du kan vælge at afholde som juleferie i december. Ønsker du blot at afholde 5 af de i alt 6,24 optjente feriedage, vil du altid kunne gemme restferien, da du jo har hele 16 måneder at afholde ferien i. Ved overgangen til det nye år vil du have 3,32 feriedage til gode.

 

Vælger du at afholde 3 ugers sommerferie i juli, vil du på dette tidspunkt have optjent 15,80 feriedage (inklusiv de 3,32 feriedage fra før nytår). Der er hermed en rest tilbage på 0,8 feriedage. Den 31. august vil du således have optjent 5 feriedage (inklusiv de 0,8 feriedage), som du kan vælge af afholde som efterårsferie i oktober.

 

Sådan vil overgangen forløbe

Hvad så med den ferie du har optjent, men endnu ikke afholdt, når den nye samtidighedsferielov træder i kraft? Vil du så have hele 10 ugers betalt ferie fra 1. september 2020 til 31. august 2021? Dog ikke. Det vil få for store konsekvenser for samfundsøkonomien.

 

I stedet indføres en overgangsordning. Den ferie du har optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 ’indefryses’ og vil først blive udbetalt, den dag du forlader arbejdsmarkedet. Du anvender altså den nye ferielov i overgangsåret.

 

De ’indefrosne’ feriedage forvaltes indtil da af ‘Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler’, der er en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). Arbejdsgiver kan vælge at indbetale pengene for sine medarbejdere til fonden ved indgangen til september 2020, hvorefter LD skal sørge for, at lønmodtagerne får et afkast af de mange feriepenge.

 

Alternativt kan arbejdsgiver vælge at vente. I princippet kan arbejdsgiver vente med at indbetale feriepengene, indtil lønmodtageren går på pension. Vælger virksomheden denne løsning, skal de hvert år forrente feriepengene, med hvad der svarer til den gennemsnitlige lønstigning på LO/DA-området.

 

Udbetaling af ferietillægget

 

Ferietillægget vil blive udbetalt anderledes med den nye ferielov, da ferietillægget ikke vil kunne udbetales ved ferieårets start i et system med samtidighedsferie. Derfor vil ferietillægget skulle udbetales enten samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder eller 2 gange årligt. For perioden fra 1. september til 31. maj vil ferietillægget blive udbetalt sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillægget for den resterende del af ferieåret vil blive udbetalt sammen med lønnen for august måned.

Arbejdsgiver vil således have valget mellem to forskellige udbetalingsprofiler.

 

 

Den nye ferielov er her beskrevet med udgangspunkt i regeringens eget indlæg på regeringen.dk.