CFO’ens største udfordring – når kompetencerne ikke matcher de digitale krav - CapWorks

Interessen for digitalisering af såvel arbejdsgange og -processer er stødt stigende blandt landets CFO’er. Den digitale opmærksomhed er især rettet mod teknologier som cloudbaserede løsninger, visualiseringer og automatiseringer, der kan øge produktionsflowet.

 

Hvis din virksomhed fortsat skal være konkurrencedygtig, er det vigtigt, at du følger med den digitale udvikling, ellers løber dine konkurrenter fra dig. En digitalisering af processer og arbejdsgange er uundgåelig, såfremt du ønsker en yde- og produktionsevne på niveau med markedets fremtidige standarder. Derfor er det CFO’ens vigtigste opgave, at prioritere digitaliseringen og samtidig have en tydelige strategi for, hvordan den digitale omstilling skal håndteres og effektueres.

 

Uafhængig af virksomheds størrelse vil en god digital strategi sikre en nem, hurtig og tryg overgang til de digitale løsninger. Foruden en strategi er det tillige vigtigt med kompetente medarbejdere. CFO’ens største udfordring er derfor at finde en arbejdskraft med de rette kompetencer, der kan håndtere de traditionelle økonomiske funktioner og som samtidig mestrer de nødvendige digitale discipliner.

 

Behovet er stort, men kompetencerne er små

Ifølge en undersøgelse foretaget af Deloitte er den største udfordring blandt landets CFO’ er netop manglende medarbejderkompetencer. 36 procent af de adspurgte indikerer, at manglende kompetencer blandt nye kandidater udgør en stor udfordring for virksomhedens effektivitet og digitale succes.

 

De kompetencemæssige udfordringer står i kontrast til et øget fokus på digitaliseringsstrategier. Antallet af CFO’er der har formuleret en digitaliseringsstrategi er nemlig steget i løbet af det seneste år. I 2017 havde 51 procent af de adspurgte en strategi klar, mens tallet i år er steget til hele 66 procent. At flere og flere virksomheder ønsker at tage del i den digitale transformation, samtidig med at kompetenceniveauet ikke følger trop, udgør således en stor udfordring for landets CFO’er og/eller chefer i de enkelte afdelinger.

 

Når de digitale teknologier indtager økonomiafdelingen

Vælger du at tage del i den digitale transformation og dermed i udviklingen af din virksomheds digitale kapaciteter og potentialer, vil du opleve en optimering af såvel arbejdsgange som procedurer. Men hvilke teknologier er der præcist tale om? Det kigger vi nærmere på her:

 

Cloudbaserede systemer

Langt de fleste økonomisystemer, ERP-systemer og CRM-systemer kan i dag tilgås i cloudbaserede udgaver – eller i ’skyen’ om man vil – hvormed adgangen og datadelingen gøres nem og fleksibel.

 

Robotic process automation (RPA)

En RPA, også kaldet softwarerobot, kan efterligne dine medarbejderes administrative opgaveløsninger og vil dermed automatisere produktionsmiljøet i din virksomhed. Fejl forebygges og kvaliteten ensartes.

 

Instant data og visualisering

Med instant data får du et præcist øjebliksbillede over din virksomheds økonomi, som den ser ud lige nu. Instant data tilbydes i langt de fleste Business Intelligence systemer eller i lignende analyseprogrammer, hvor også en lang række visualiseringsmuligheder tilbydes. Visualisering gøre det muligt at tilgå store mængder af data i form af billeder, grafer og diagrammer eller endda som interaktive animationer.

 

Avancerede analyser

Et væsentligt konkurrenceparameter er brugen af avancerede analyser, der kan give indsigt i store datamængder og dermed understøtte forretningsmæssige beslutninger.

 

Artificial Intelligence

Opgaver, der tidligere krævede menneskelig intuition, kan i dag håndteres af digitale teknologier som Artificial Intelligence svarende til kunstig intelligens. Intelligensen kan blandt andet fortælle, hvilke kunder du står til at miste, afdække mønstre i optimeringspotentialet og vurdere relevansen af produktet for kunden.

 

Blockchain

Blockchain er en teknologi med et enormt potentiale, men det er samtidig en teknologi, der for mange er svær at forstå. Skåret ind til benet tillader teknologien at gemme oplysninger og informationer i såkaldte blokke. Et system der samler alle oplysninger ét sted, er et sårbart system. Blockchian gør præcis det modsatte – det decentraliserer informationen. Når først en blok er skabt, kan den ikke laves om, hvorfor dataændringer vil ligge som tilføjelser i nye blokke. Som CFO kan du således altid spore en udvikling og følge med i samtlige transaktioner. Din handel vil derfor foregå med øget tillid, hvorved både effektivitet og samarbejde vil forbedres .

 

Selvom det måske kan virke uoverkommeligt at skulle digitalisere hele økonomiafdelingen fra bunden, at gøre brug af ovenstående digitale initiativer og udarbejde en detaljeret digitaliseringsstrategi, er der, som pointeret i ovenstående, rigtig mange fordele at hente og jo tidligere du kommer i gang desto bedre. Som nævnt i indledningen handler det om at lægge afstand til konkurrenterne, og her vil en øget digitalisering give et massivt forspring.

Ønsker du at læse mere om, hvordan du digitaliserer din økonomiafdeling, kan du altid læse videre i følgende blogindlæg: Digitalisering af din økonomiafdeling.

 

Kompetencer med relevans for økonomiafdelingen

Lad os kaste blikke lidt nærmere på din økonomifunktion. Vi har slået fast at digitaliseringen sætter nye kompetencekrav, men hvilke? Foruden at dine medarbejdere overordnet skal kunne arbejde sammen med de nye teknologier og maskiner, mener vi, at du bør kigge efter følgende, når du ansætter nye medarbejdere.

 

Digital og teknisk forståelse

En solid digital og teknisk forståelse bør være det overordnede og vigtigste kompetencekrav, når der skal ansættes nye kræfter. Som illustreret ovenfor vinder nye digitale redskaber og systemer konstant indpas i økonomi- og regnskabsafdelinger, hvorfor en digital forståelse og teknisk kunnen – eller om ikke andet lysten til at lære – skal prioriteres, når der rekrutteres.

 

Udviklingsorienteret

Nysgerrighed og lysten til at vide mere om digitale muligheder og redskaber er nødvendige kompetencer i enhver afdeling, der ønsker at gennemgå en digital transformation. Digitalisering og automatisering, ja endda Blockchain, må endelig ikke anses for værende en ulempe eller uoverskuelig proces. Derfor er det vigtigt med et udviklingsorienteret mindset, der ser fordele frem for ulemper.

 

Gode kommunikative evner

Ansætter du en manager med ansvar for den digitale udvikling, skal denne have gode kommunikative kompetencer. En digital transformation kan sidestilles med en forandringsproces og under forandringsprocesser er det enormt vigtigt at tage sine medarbejdere i hånden og guide disse gennem processen.

 

I et tidligere blogindlæg har vi beskæftiget os med kompetencerne hos den gode økonomikonsulent. Vil du vide mere, skal du være velkommen til at besøge indlægget her.

Vil du læse mere om vores CFO Services kan du via linket her.

Vi linket kan du også høre vores CEO, Frants Moraitis, beskrive nogle af de udfordringer som den moderne CFO står overfor i den kommende tid.

Forhåbentlig kan ovenstående refleksioner være med at skabe et bedre match mellem dine in-house kompetencer og de digitale krav.