3 kompetencer hos den gode økonomikonsulent - CapWorks

Mangel på arbejdskraft i økonomiafdelingen. Dette fremhæves flere steder som en af finansdirektørens største udfordringer for det indeværende år. Men hvilke kompetencer er det så egentlig, at morgendagens medarbejdere skal have for at sikre, at dette ikke også er en udfordring i 2019?

 

Vi har i dette indlæg defineret tre kompetencer, som vi mener, at en økonomikonsulent skal have for at skabe reel værdi for en virksomhed. Vi har taget udgangspunkt i vores egne erfaringer, når vi søger en konsulent, og vi ser i denne sammenhæng udover de logiske kompetencer som økonomisk forståelse og erhvervserfaring. Vi ser i stedet på de faglige og menneskelige kompetencer, som i sidste ende kan skille fårene fra bukkene.

 

1. Konsulenten skal have stærke formidlingsevner

Om man vil det eller ej, så fylder økonomi utrolig meget i en virksomhed. Økonomi kan begrænse, såvel som det kan skabe værdi og muligheder. Økonomi er derfor ikke noget, som kan isoleres til en enkel afdeling. Den gode økonomikonsulent skal kunne indgå i dialog med andre afdelinger og anerkende økonomiens værdiskabende muligheder samt have kompetencerne til at formidle disse, som noget der ikke kun skaber mening for den øverste ledelse og regnskabsafdelingen, men som noget der skaber mening for hele virksomheden. Gennemsigtighed og kommunikation bør derfor være vigtige fokuspunkter for konsulenten.

 

Økonomi og tal er nemlig ikke for alle, og det er vigtigt at man anerkender dette, såfremt man ønsker at få succes som økonomikonsulent. Ved denne anerkendelse følger derfor også en vilje til at skabe historier omkring tallene og gøre disse intuitive, motiverende og værdiskabende fremfor kedelige og begrænsende.

 

2. Konsulenten skal have en digital og teknisk forståelse

Digitalisering og automatisering er og bliver emner, der er med til at skabe dagsordenen i store såvel som små virksomheder. Nye digitale redskaber opfindes og disse vinder også indpas i økonomi- og regnskabsafdelingen, hvorfor den gode økonomikonsulent er nysgerrig og skal have lyst til at sætte sig ind i redskaberne og se hvilke muligheder, disse bringer. Konsulenten er derfor fremtidsorienteret og kan betragtes som en mulighedernes mand/kvinde, som selvfølgelig stadig kan sit faglige kram og ved, hvordan man eksempelvis kører løn og navigerer i alt fra Workbook til Navision.

 

3. Konsulenten skal være kreativ og udviklingsorienteret

Ja, vi ved godt at “kreativitet” i økonomiens verden ikke altid skaber de bedste associationer, men her er der altså ikke tale om kreativ bogføring ?

 

Her er i stedet tale om økonomikonsulentens evne til at tænke ud af boksen og være kreativ og udviklingsorienteret i samarbejde med eksempelvis en kunde. Man har tidligere set på bogholdere og regnskabsmedarbejdere som værende dem, der sidder på pengekassen og siger nej. Denne tankegang skal vi væk fra, hvorfor konsulenten skal være selvstændig og i højere grad være den, der tager teten, udvikler virksomheden og skaber en reel værdi.

 

Dette understøttes også af kompetence nr. 2. Hvis man sidder som konsulent i regnskabsafdelingen og ser digitalisering og automatisering som en trussel fremfor en mulighed, vil man på sigt være den, der bliver afskediget, fremfor den der bliver forfremmet. Hermed ikke sagt, at man hovedløst skal sige ja til alle forandringer, såfremt man ikke selv kan bifalde dem. Men det er vigtigt at se på disse som reelle udviklingsmuligheder, der i sidste ende kan skabe værdi for virksomheden og én selv.